Nye regler for utleie 2016

De skal bygge det om og mener de nye reglene for utleie kan gjøre det rimeligere og enklere å få bygd ut loftet for leie. Forskriftsendringen trer i kraft fra 1. Dersom du ønsker å leie ut deler av boligen din eller en ekstern bolig for å tjene litt ekstra penger, så er det først og fremst viktig å sørge for at den enheten du ønsker å leie ut tilfredsstiller myndighetenes krav til leieobjektet.

For dem kommer de nye reglene akkurat litt for sent. Kjelleren er allerede bygd om og tilfredsstiller dagens krav. Taket er hevet for å tilfredsstille det gamle kravet om meters takhøyde. Radonsperreduk er lagt ut og nye vinduer og ventilasjon er på plass.

Det er jo flott med nye regler. De gamle reglene har jo gjort ombyggingen. Lover og regler rundt utleien gir begge parter forutsigbarhet Husleieloven er der for å beskytte begge parter.

Som utleier er det blant annet viktig å vite at minstetiden på utleie av separat boenhet er på tre år, mens minstetiden for utleie av kjellerleilighet eller annen del av egen bolig er på minimum ett år. Ny SAK § 2-2: Presisering av når det oppstår ny boenhet. Regler for utleie -leilighet.

Enkelte kommuner har praktisert regelverket på en slik måte at det å legge til rette for utleie i egen bolig er blitt likestilt med at boligeier etablerer en ny selvstendig boenhet, noe som utløser en rekke krav. I sameier har derimot reglene for utleie blitt strammet inn. Har du plass til overs i boligen?

Da kan det være penger å tjene på å leie ut. Men hva må egentlig til? Må man få godkjent utleiedelen fra høyere hol og hvordan får man egentlig det? Visste du at medlemmer får gratis økonomisk, juridisk og teknisk rådgivning om boligrelaterte spørsmål?

See full list on huseierne. Advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbundhar jobbet med utleiespørsmål i en årrekke. Han forklarer at man i prinsippet kan leie ut det man har av ekstra rom i boligen – så sant man gjør den bruk av rommene som de er godkjent for. Slik utleie av en hybel i egen bolig er i utgangspunktet ikke noe som vedgår bygningsmyndighetene, og det er ingen søknadsplikt inne i bildet for denne typen utleie.

Du må passe på å oppfylle de tekniske kravene som stilles i TEK 17. Når du får bruksendringen godkjent, kan du leie ut. Selv om du har fått godkjent en bruksendring som den nevnt ovenfor er ikke dette det samme som at du har fått etablert en ny boenhet. Vil du etablere en egen boenhet må du søke om dette, og du må oppfylle krav fra byggesaksforskriften (SAK 10) § 2-2.

Nye regler for utleie 2016

Der står det at: Søknadsplikt for oppdeling av boenhet i eksisterende bolig oppstår når enhetene a) har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, b) har egen inngang og c) er fysisk atskilt fra øvrige enheter. Når du har fått godkjent boenheten kan du leie den ut. Du behøver ikke søke ytterligere om å kunne bruke enheten til utleie, dette rår du over selv.

Når du bygger om kjelleren til oppholdsrom er det altså slik at dersom du beholder den direkte tilgangen dit fra boligen, vil du ikke få det godkjent som en egen boenhet. I mange tilfeller er det bare en vegg eller en dør som vil være avgjørende om man får en selvstendig boenhet eller ikke i boligen, sier Anders Leisner.

I praksis kan man si at det ikke spiller så stor rolle. Den kan kanskje leies ut for mer, og den kan faktisk også seksjoneres ut og selges hvis det skulle være ønskelig.

Mange foretrekker også ha utleieforholdet i en helt egen enhet, sier Leisner. Prosjektering, søkna utførelse og kontroll i forbindelse med opprettelse av ny boenhet må utfø. Noen begreper finnes bare i dagligtale, og har ingen juridisk definisjon, som for eksempel «hybel. Lovverket har ingen bestemt beskrivelse av hybelutleie eller hybler.

Nye regler for utleie 2016

Det samme gjelder «utleieenhet» og «utleiedel. Dette er ord vi bruker i dagligtalen. Boenhet» og «rom for varig opphold» er betegnelser som brukes i teknisk forskrift og byggesaksforskriften og som må oppfylle kravene som beskrives der. Nye regler gjør det enklere å få godkjenning.

Dersom en eksisterende utleieenhet ikke er godkjent for utleie, kan man omregulere boligen slik at utleieenheten blir lovlig. Forenklingene i plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. Det skal blant annet bli enklere å gjøre om loft og kjeller til oppholdsrom, og det blir nye energikrav til nye bygg og eksisterende boliger. Det vil også være enklere å klargjøre de for utleie. Dersom du lager en ny selvstendig bo enhet vil dette fortsatt være et søknadspliktig tiltak.

Nye regler for utleie 2016

Ny mva- regel for utleiere av fast eiendom – med tilbakevirkende kraft Etter dagens regelverk har en utleier måneder på seg til å få avgiftspliktig leietaker til å signere leieavtale for å få tilbakegående avgiftsoppgjør. Som følge av tregere leiemarked på grunn av koronasituasjonen økes denne fristen til måneder. Eierseksjonsloven § (7) «Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn dager årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil dager sammenhengende.

Med de dramatiske gress- og lyngbrannene vi har sett i Norge de siste årene, byr forskriften på nødvendige innstramninger. Her er de nye reglene. I en pressemelding fra kommunal – og moderniseringsdepartementet i dag skrives det at et nytt lovforslag vil stramme inn – men som samtidig mykner opp – reglene for Airbnb- utleie.

Ett av hovedproblemene har vært utydelige regler for Airbnb-utleie som har utfordret styrer i sameier og borettslag i det å skulle begrense korttidsutleie.