Isolere kjellervegg utvendig

Våre løsninger er velprøvde, anerkjente og i tråd med lovverket. Utvendig isolasjon. Etter utgraving må kjellerveggen rengjøres og all løs puss fjernes.

Sår og avflassinger repareres, eventuelt må hele muren slemmes på nytt. Som isolasjon benyttes spesialprodukter av skumplast. Det finnes flere typer. Prinsipper for isolering av kjellervegger og kjellergulv.

Betongvegger bør ha minst 1mm isolasjon på utsiden. Innvendig eller utvendig/ Mange tror isolasjonen skal ligge på innsiden av veggen, og at du kan isolere kjellervegger på samme måte som du isolerer yttervegger over bakken. Slik gjør du det: Undersøk om kjelleren er tørr. Er det fuktig, drener og isoler ytterligere på utvendig side.

Stenderne monteres ca. Isoler bak sviller og. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Til utvendig isolering av kjellerveggen kan man bruke drensplater av mineralull, ekspandert polystyren (EPS) med høy densitet, ekstrudert polystyren (XPS) eller skumglass.

For raskere uttørking av veggen kan man benytte dampåpen isolasjon på utsiden, som steinull eller spesialkvaliteter av EPS. En rekke ulike metoder kan brukes. Før man utfører tiltaket må bygningen gjennomgå en grundig tilstandsvurdering, man bør dessuten ha utført andre energieffektiviseringstiltak før tiltaket er aktuelt.

Veggen havner da i innehusklima og holder seg tørr og varm. Skal du etterisolere hus? Bestill håndbok om etterisolering fra SINTEF her! Svært mange kjelleryttervegger er innvendig isolert, uten at det er tatt tilstrekkelig hensyn til.

Isolere kjellervegg utvendig

Dette produktet har unike egenskaper til å både isolere og drenere. Ecoprim kjellervegg er egnet for utvendig isolering av kjellervegger, spesielt der man kan forvente stort jordtrykk, for eksempel på grunn av trafikkbelastning ved sentrumsbebyggelse. Ecoprimprodukter har veldig lav fuktabsorpsjon.

Dette er den enkleste og billigste løsningen, men innebærer risiko for fuktproblemer. Med utvendig isolering blir den eksisterende veggen varmere og dermed tørrere. Ved å isolere utvendig, vil kjellermuren holde seg varm og tørr og den typiske kjellerlukten unngås. Jackon grunnmursplater i XPS både isolerer og drenerer og er ypperlig til rehabilitering og kvalitetsheving av kjellervegg.

Isolere kjellervegg utvendig

Ettersom veggen skulle etterisoleres på utvendig side, ble grunnmuren bygd noe ut. På denne måten ble det opprinnelige nivået mellom vegg og grunnmur beholdt. Da skadene i veggen var utbedret og årsaken til dem kartlagt ble det montert nye spikerslag i samme dimensjon som isolasjonstykkelsen. Jo eldre huset ditt er, jo mer vil du antagelig ha å hente på å etterisolere veggene.

Etterisolering kan gjøres både utenfra og innenfra, men de fleste anbefaler utenfra, både fordi det bygningsteknisk er en god løsning, og fordi det da er lettere å gjøre jobben samtidig som huset fortsatt er beboelig. Produktet har vertikale drensriller som har en drenskapasitet som anslagsvis er ganger så stor som tradisjonelt drenslag av grov grus1. Fukten innebærer ikke bare dårlig inneklima og lukt,men også risiko.

Så fukt går jo gjennom. Husets kjeller oppleves ofte som rå og utrivelig, og har en vond lukt. Denne ”kjellerlukten” skyldes som regel fukt. Folk flest vil isolere kjelleren feil.

Du kan selv isolere eller etterisolere forholdsvis raskt. Feil utførelse kan. Men husk at mange av disse oppgavene krever nøyaktighet, at det brukes godkjente materialer (i dag finnes det svært mange isolasjonsprodukter som er tilpasset spesielle formål) og at de anbefalte arbeidsoperasjonene følges.

Isolere kjellervegg utvendig

Til gjengjeld er det ofte utvendig isolasjon som vil ha størst effekt. I noen tilfeller er det ikke nok å isolere, det må tilføres varme.

Dette gjelder spesielt i krypkjellere og loft, hvor temperaturen blir nesten den samme som utetemperaturen. Siden det ikke er aktuelt å varme opp disse rommene må man sørge for å varme opp selve rørene, og her finnes det gode løsninger.

Den norske tradisjonen med å bygge og innrede kjeller er ikke uproblematisk i fuktsammenheng. Platen har horisontale og vertikale hull som sørger for uttørking av muren og optimal drenering av fukt og vann. Gevinsten er tørr og varm kjeller, sunt inneklima og bedre bokomfort. Den enkleste og mest vanlige måten å innrede kjellerrom på, er å bare isolere og kle veggen innvendig.

Men denne løsningen innebærer stor risiko for fuktskader (se grafikk). Da blir veggene varmere, og dermed tørrere.

Alternativer og utgangspunkt 7. Eksisterende vegger 7. Byggeindustrien – Mange glemmer å tenke på isolasjonen av grunnmur og kjellervegg når de graver rundt huset for å drenere. Benytter man anledningen til å isolere utsiden av kjelleren med grunnmursplater får man både en isolert kjellervegg og beskyttelse mot fukt, sier Bengt Bøyesen, utviklingssjef hos isolasjonsprodusenten Jackon. Byggforskriftene har klare anbefalinger om dette.

Derfor vil vi sterkt anbefale å etterisolere grunnmur om du alikevel skal grave opp og drenere. Om du har problemer med fuktig kjeller og drenerer uten å isolere utvendig, får du fortsatt fare for kondens. Kjelleren kan bli tørrere, men ikke nødvendigvis tørr – og det er en stor kostna sier daglig leder Thomas Bakken i firmaet Tørt Bygg. Tørt Bygg tilbyr andre løsninger for kjellere med fuktproblemer.

Er muren fuktig bør den dreneres og isoleres på utsiden. Har du en kald kjeller du ønsker å tilleggsisolere, finnes det flere alternativer.

Har kjellerveggen fuktskader må det graves opp utvendig.