Koble 1 polet lysbryter

Hvordan koble til en konvensjonell enkelt-gjengs lysbryter?

Bryteren skal fungere på et fasebrudd, d.v.s. når den er slått av, vil forbrukeren (lampe, lysekrone, etc.) ikke ha spenning. Dette er viktig for din sikkerhet slik at du ikke får elektrisk støt når du skifter lyspære.

Bryterinstallasjonsskjemaet er som følger:

 • En felles strømkabel for 220 volt kobles til koblingsboksen.
 • To to-leder ledninger med et tverrsnitt på 1,5 mm2 sendes ut fra boksen. En kjerne vil være fase, den andre – nøytral.
 • En ledning fører til lysutstyr, den andre – til bryteren.
 • Vi kobler faselederen fra tilførselsledningen til en av lederne til ledningen som fører til bryteren.
 • Vi gjør det samme med fasekjernen, som fører til forbrukeren, bare til en annen kjerne av ledningen som fører til bryteren. I bryteren vil disse to ledningene lukke og åpne, og dermed slå lampen av og på.
 • Vi kobler nøytralen fra lampen til nøytralen til strømkabelen.

Det er bedre å bruke Vago-terminalene for å koble til kjernene, fordi. de er sikrere og mer pålitelige enn vridning og lodding. Og hvis du trenger å bytte ut ledningene, vil det være mye enklere og raskere å fjerne terminalen.

Når alle lederne er koblet til, slå på strømmen og kontroller kretsens drift. Samtidig skal belysningen fungere stabilt, ingen steder skal noe gnist eller overopphetes. Kontroller varmetemperaturen til ledningene kun på et strømløst nett!
Vi kobler gjennomgangsbryteren med en nøkkel

I motsetning til konvensjonelle enheter, gir walk-throughs deg muligheten til å kontrollere én lyskilde fra to steder. For eksempel vil den ene være nær døren til soverommet, hvor det er praktisk å slå lyset av og på ved inngangen og utgangen, og den andre ved sengen, for ikke å stå opp når du legger deg, og så ikke trå i mørket. Slike modeller er praktiske på trapper og i lange korridorer: i begynnelsen, slå på lyset, og deretter, etter å ha nådd slutten, slå det av med den andre enheten.

I pass-through-bryteren (bryteren) vil du se at den består av tre kontakter: en inngang og to utganger. Ved å klikke på tasten lukker du vekselvis inngangskontakten enten med den første utgangen eller med den andre.

Ordningen vil inneholde følgende elementer:

 • Koblingsboks, der tilførselskabel med fase og nøytral settes inn. Nettverket er standard, 220 volt.
 • To passbrytere.
 • En lampe som en ledning med to kjerner er koblet til.

Vi kobler utstyret slik:

 • Vi kobler fasekjernen til forsyningskabelen til inngangskontakten til den første bryteren med en enkeltkjernetråd.
 • Vi kobler nøytralen fra strømkabelen til nøytralen til ledningen som kommer fra lysutstyret.
 • Vi kombinerer den andre kjernen (fasen) fra lampen med en enkeltkjernetråd med inngangen til den andre gjennomgangsbryteren.
 • Vi kobler utgangene til gjennomgangsbryterne til hverandre med en to-leder kabel.

På dette tidspunktet er kretsen lukket, og alt utstyr skal fungere som det skal.
Hvordan koble til en todelt lysbryter hjemme?

Ved første øyekast virker det mer komplisert å koble en enhet med to nøkler. Faktisk viser alt seg å være ganske enkelt. La oss se nærmere på diagrammet:

 • Den samme strømkabelen med to kjerner føres inn i koblingsboksen.
 • En tre-leder ledning er koblet til bryteren. Den gir en inngang for en felles ledning og to utganger på tastene, hvorfra ledninger til lampene vil bli trukket. Hver av disse kontaktene er koblet til en kjerne av denne ledningen.
 • Vi kobler fasekjernen til forsyningskabelen til kjernen til trekjernekabelen som er koblet til inngangen til bryteren.
 • Vi kobler utgangskjernen til den første nøkkelen til faselederledningen koblet til lampen. Vennligst merk: konvensjonelle to-leder ledninger må kobles til armaturene.
 • På samme måte er utgangskjernen til den andre nøkkelen koblet til inngangen til den andre lampen.
 • De resterende nøytralene til armaturene kombineres med nøytralen til strømforsyningskabelen i koblingsboksen. For å gjøre dette trenger du en terminal ikke for to, men for tre stikkontakter.

Hvis du kjøpte en lysekrone der to pærer styres separat av en to-gjengs bryter, vil mest sannsynlig nøytralene fra lampen bli kombinert allerede inne i den. Dette betyr at det kun vil gå én nøytral ledning fra armaturen som helhet, og den må kobles til nøytralen på tilførselskabelen på samme måte. I dette tilfellet vil en tre-leder ledning “komme” fra lysekronen til koblingsboksen.
Montering av en trykknappbryter

Pass-through to-gjengs brytere er designet for å kontrollere to lys fra to forskjellige steder. Faktisk er dette enkeltnøkkelbrytere i ett hus: hver nøkkel fungerer som en uavhengig pass-through-bryter og er helt uavhengig av den andre.

Som i enkelttasten er det to utgangskontakter og en inngang, men for hver nøkkel separat, dvs. vi har to grupper av kontakter uavhengig av hverandre.

Skjemaet vil være slik:

I koblingsboksen kobler vi fasen fra strømkabelen til de to inngangene til gjennomføringsbryteren. For å gjøre dette kobler vi en enkjernet ledning til hver inngang og kombinerer den med en Vago-terminal i tre stikkontakter med fasen til forsyningskabelen.
Vi kombinerer nøytralen til strømkabelen med utgangene til begge lampene ved hjelp av Vago tre-kontaktterminalen.
Inngangen til den første lampen er koblet til inngangen til en tast på den andre bryteren.
Vi kobler den andre lampen på samme måte med inngangen til den andre nøkkelen.
Vi kobler utgangene til den første nøkkelen på de to bryterne, og deretter utgangene til den andre nøkkelen. Det er viktig å ikke forveksle nøklene på steder.

Hvordan koble til en konvensjonell tredelt lysbryter?

En tretastsbryter har fire kontakter: en inngang og tre utganger for hver nøkkel, hvorfra ledningene vil føre til armaturene. Det er praktisk å bruke en firekjernet ledning med et kjernetverrsnitt på 1,5 mm2:

 • Vi kobler faseledningen til strømkabelen til en av de fire kjernene i kabelen som følger med bryteren.
 • Vi kobler den samme kjernen til inngangskontakten til det elektriske tilbehøret.
 • De resterende tre kjernene er vekselvis koblet til lampene.
 • Vi kombinerer nøytralene fra armaturene med nøytralene fra strømledningen ved hjelp av Vago 4-kontaktterminalen.

Installasjon av kryssalternativet

Kryssmetoden gjør det mulig å styre belysning fra tre eller flere steder. For å sette sammen kretsen trenger du to pass-through-brytere og en crossover.

Kryssbryteren har fire kontakter: to innganger og to utganger. Vanligvis merket med piler:

utadgående piler – helger;
piler inni – input.

Når tasten trykkes, lukkes og åpnes kontaktene vekselvis.

Måten hvordan du kobler en kryssbryter til lyset kommer ned til denne ordningen:

 • En 220 volt strømkabel er koblet til fordelerboksen.
 • Faselederen fra tilførselskabelen går til inngangskontakten til den første gjennomgangsbryteren.
 • Vi kobler nøytralen fra strømkabelen til nøytrallederen til lampen.
 • Utgangene til den første gjennomgangsbryteren er koblet til utgangene til kryssbryteren.
 • Fra inngangene til kryssbryteren fører vi en to-kjernekabel til utgangene til den andre gjennomføringsbryteren.
 • Fra inngangen til den andre gjennomgangsbryteren føres en enkeltkjernetråd til lampens forsyningsfaseterminal.

Uansett hvilken posisjon brytertastene har, vil lampen slå seg på eller av når de endres. Mellom den første og siste gjennomgangsbryteren kan du også legge til 1-2 eller flere av de samme enhetene for å øke antallet steder du kan styre lampen fra.

Dette koblingsskjemaet viser hvordan vi skal koble de ulike komponentene sammen. Legg merke til at det er kun L-greina som brytes i 1-polte brytere. Koble en stikkontakt til en bryter. Slik kobler du en enkeltpolet elektrisk bryter; Hvordan lage en trykkbryter; Hvordan erstatte nattbryteren.

Men pass i alle fall på:

1. slå av strømmen

2. sjekk at strømmen er av

3. dobbeltsjekk at strømmen er av

4. sørg for at strømen ikke kan slåes på mens du holder på.

5. vær nøye med avisolering (passe lengde)

6. vær nøye med tilskruing (moment)

7. gjør deg helt ferdig, og sett på alle avdekninger før du skrur på strømmen igjen.

Koble 1 polet lysbryter. Jeg har koblet mange lysbrytere i mitt liv, men har aldri koblet en som ser ut som den nye jeg har kjøpt på Elkjøp!