Virus på balansenerven psykisk

Hos de fleste av oss finnes dette viruset inaktivt i nerveganglier i hodet. Virus på balansenerven gir en akutt lammelse av balansenerven. Dette er en betennelse i nerven som går fra balanseorganeti det indre øret og til hjernen.

Virus på balansenerven psykisk

Når nerven blir betent, forstyrres impulsene (meldingene) som ledes gjennom nerven. I hjernen oppfattes dette som om det er en sykdom i balanseorganet, og du vil merke dette som plutselig svimmelhet og ustøhet.

Noen opplever mindre uttalt og mer gyngende svimmelhet, eventuelt som "ørhet" i hodet. I starten vil det være vanskelig å feste synet fordi øynene hele tiden vandrer fra side til side (nystagmus). Hørselen er normal ved denne tilstanden, og det er heller ikke vanlig med øresus. See full list on nhi.

Den nøyaktige årsaken er ikke kjent. Men de fleste heller til en teori om at årsaken skyldes at et virus som de aller fleste av oss har i kroppen (herpes simplex virus), våkner til aktivitet og fører til en betennelse i balansenerven (vestibularisnerven). Dette fører til en forbigående forstyrrelse av nervesignalene mellom balanseorganet i det indre øret og balansesenteret i hjernen.

Tilstanden er som regel ensidig. Følgene blir svimmelhet og balanseproblemer. Det er ikke kjent hvorfor dette viruset våkner til live.

I noen tilfeller kommer sykdommen etter en luftveisinfeksjon som man tenker seg kan ha ført til en midlertidig svekkelse av kroppens immunsystem. Men i mange tilfeller er det ingen slik sammenheng, og årsaken forblir ukjent.

Akutt svimmelhet, kvalme, falltendens mot den syke siden og ufrivillige øyebevegelser og forverrelse av plagene ved bevegelse, er de typiske symptomene. Ved legeundersøkelse vil man se at øynene ufrivillig glir langsomt til ene siden for deretter raskt å hoppe tilbake – dette fenomenet kalles nystagmus. Legen vil også teste hørsel og sjekke ører og nervesystemet. Diagnosen styrkes dersom hørselen og nervesystemet ellers er normalt.

Det er også aktuelt med innleggelse dersom diagnosen er usikker. Det finnes ingen behandling som direkte påvirker selve sykdommen, man kan kun lindre plagene. Sykdommen er helt ufarlig, og går over av seg selv. De første dagene kan det være aktuelt å behandle med kvalmestillende medisiner.

Dersom det er svært kraftige plager, hender det også at man gir en kort kur med kortison tabletter (Prednisolon) for å dempe betennelsen i nerven. Kuren varer i dager.

Det anbefales å gi så lite kvalmestillende medisiner som mulig, og helst bare en dag eller to, fordi medisinene kan bidra til at kroppens egen reparasjon forsinkes. Det er gjort forsøk med virusdempende midler, men ikke funnet noen effekt. Når den verste kvalmen og brekningene er over, kan du begynne å "trene deg opp&quot.

Gå gjerne på ujevnt underlag og gjør balanseøvelser i stående stilling. I forbindelse med øvelsene kan svimmelheten forsterkes, men det går etter hvert over. Slik trening kalles vestibulær.

Prognosen er go og de fleste får tilbake normal balanse. Oftest tar det bare dager eller få uker før svimmelheten er over, men i de verste tilfellene kan man ha svimmelhetsplager i opptil måneder. Omtrent halvparten har vedvarende mildere restplager, som at de blir lettere svimmel ved brå bevegelser, ev. Disse plagene er vanligvis ikke for sjenerende så lenge man vet at det er normale restplager.

Vestibulær rehabilitering bidrar til å redusere risiko for langvarige plager, og er også effektivt dersom plagene har blitt langvarige. Tilbakefall er sjelden, men kan forekomme på motsatt øre.

Den tar ikke for seg andre sykdommer som kan lede til svimmelhet. I dag kaller vi virus på balansenerven for vestibularis nevritt. Dette er en form for betennelsestilstand i balansenerven eller deler av det indre øret.

Herpes Simplex-virus våkner til aktivitet og fører til en betennelse, forklarer kiropraktor ved OK klinikken, Emmanuel Tendille. Jeg fikk virus på balansenerven for år siden, så ble det borte, men de siste 2-åra har jeg fått samme symtomer når jeg er i veldig stressede perioder. Denne gangen har det vart lengere enn vanlig, og jeg går konstant rundt og er svimmel.

Vestibularisnevritt er en sykdom som rammer balansenerven i det indre øret slik at nerven lammes. Det er derfor beklagelig at Molvær (1) uten nærmere begrunnelse er villig til å akseptere ” virus på balansenerven ” som årsak når man ikke kan stille en mer presis diagnose ved vertigo. Svimmelhedssymptomerne skyldes formentlig en virusinfektion. Det er på ingen måte enestående i den medisinske hverdag at man tyr til virus for å forklare sykdomsbilder som man ikke forstår.

Studier har påvist DNA fra herpes simplex-virus i gangliet til balansenerven hos mennesker. Undersøkelser av balansenerven til avdøde som har hatt vestibularisnevritt viser skader på nerven som ligner dem man ser etter virusinfeksjoner.

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Anfallene kom spesielt hvis jeg anstrengte meg fysisk eller psykisk (fikk det feks under eksamen), kunne ikke gå som du beskriver, måtte støtte meg, kastet opp etc.

Jeg studerte på den tiden, og visste om hvertfall medstudenter som hadde det samme. Andre som sliter med dette? Eller noe lignende? Etter det har jeg vært svimmel.

I starten var det så ille at jeg måtte holde meg fast i veggene når jeg gikk og jeg dunket inni dørkarmer og vegger og kastet opp pga kvalmen som fulgte. Det kan derfor hende at oppfriskningsdoser vil bli nødvendige.

I tillegg ligger det i virus sin natur at de endrer seg, altså muterer, noe man allerede har sett i form av den Engelske- og Sør-Afrikanske varianten. På grunn av mutasjon kan det derfor bli behov for ytterligere vaksinering, så kalt booster vaksinering.