Hypotyreose lavt stoffskifte symptomer

Stort utvalg av helserelaterte hjemmetester. Rask levering rett hjem i postkassen. Gå ned i vekt fort uten å sulte deg selv. Hva er hypotyreose? LES OGSÅ: Høyt stoffskifte, hypertyreose. Symptomer på hypothyreose. Eldre med lavt stoffskifte har ofte færre symptomer. Typiske symptomer ved lavt stoffskifte er: Tørr og kjølig hud. Det kan også oppstå flekkvist pigmenttap i huden.

Subklinisk hypotyreose – også kalt latent hypotyreose eller mild hypotyreose – er en tilstand hvor stoffskifteprøvene ligger på grensen til for lavt, uten at personen har tydelige symptomer eller plager forenlig med lavt stoffskifte. Tidlig erkjennelse av diagnosen og behandling er avgjørende for å overleve. Myksødemkoma er en akuttmedisinsk tilstand med høy dødelighet. Tilstanden er meget sjelden i våre dager.

See full list on nhi. Det lave stoffskiftet gjør at funksjonen til ethvert organsystem i kroppen og aktiviteten til mange stoffskifteprosesser er nedsatt.

Ved alvorlig hypotyreose kan dette føre til en livstruende tilstand. I våre dager oppdages de fleste tilfeller av lavt stoffskifte lenge før det er risiko for utvikling av myksødemkoma.

Den akutte tilstanden myksødemkoma utløses som regel hos en pasient med alvorlig lavt stoffskifte som utsettes for en stress-situasjon. Hos en del pasienter er sykdomsbildet så typisk at diagnosen er enkel. Hos andre er diagnosen usikker og må bekreftes ved å måle mengden stoffskiftehormoner i blodet (TSH og fritt T4). Hovedsymptomene er svekket bevissthet og lav kroppstemperatur.

Andre typiske symptomer og tegn er det vi forbindet med lavt stoffskifte, som lavt blodtrykk, langsom puls, raskt åndedrett og lave blodverdier med natrium og lavt blodsukker. Kramper kan forekomme. Ofte foreligger infeksjon eller annen akutt sykdom som har utløst tilstanden.

Mistanke om diagnosen er god nok grunn til å starte behandling. Behandlingen må starte så raskt som mulig. Den viktigste behandlingen består i hurtig tilførsel av skjoldkjertelhormon, tyroksin, som raskt hever hormonnivået i kroppen.

Hypotyreose lavt stoffskifte symptomer

Slik behandling er ikke ufarlig, den kan utløse hjerteinfarkt og den kan føre til atrieflimmer. På den annen side, om en ikke raskt får korrigert hormonnivået i kroppen, er risikoen høy for en dødelig utgang på tilstanden. Den syke observeres på en intensivenhet på sykehuset, og vedkommende overvåkes nøye når det gjelder hjerte, åndedrett, blodtrykk, temperatur. Eventuell infeksjon behandles med antibiotika og det gis intravenøs væske- og næringstilførsel.

Litt mer deprimert, hoven i kroppen, fortere sliten? Du har kanskje hypothyreose.

Det oppstår når skjoldbruskkjertelen ikke produserer nok stoffskiftehormon, noe som fører til det som ofte kalles «lavt stoffskifte». En slik situasjon kalles "latent hypotyreose" eller subklinisk hypotyreose, dvs lavt stoffskifte i tidlig fase.

Hypotyreose lavt stoffskifte symptomer

Dine symptomer, kombinert med det faktum at du har symptomer som kan tenkes å henge sammen med en latent hypotyreose, gjør at jeg har en mistanke om at det er her forklaringen ligger. Smerter i muskulatur.

Nedstemthet og depresjon. Hevelser rundt øynene. Uregelmessig menstruasjon. Konsentrasjonsvansker. Kroppen går på lavgir. Motsatt, når skjoldbruskkjertelen produserer for mye tyroksin, går kroppen på høygir, og man får høyt stoffskifte (hypertyreose). I tillegg til lavt eller høyt stoffskifte, kan det utvikles struma og knuter eller kreft i skjoldbruskkjertelen.

Hypotyreose lavt stoffskifte symptomer

Det er utrolig viktig med god oppfølging av barn med stoffskiftesykdom, særlig de første leveårene, hvor veksten er størst. I denne periode pågår hjernens modning for fullt, og den er da ekstra mottakelig for de skadevirkninger en ubehandlet hypothyreose kan ha, sier Jens Jørgensen.

Kretinisme er et syndrom som innebærer kortvoksthet, døvhet, mental retardasjon, og ansiktsdeformiteter. Dårlig vekst kan være et symptom på at barnet har lavt stoffskifte. Hypotyreose – lavt stoffskifte. Sykdommen kan ha lite symptomer og utvikle seg over lang tid.

Ungdommer er en utsatt gruppe for jodmangel. Jodmangel kan gi struma og lavt stoffskifte. Folsyre, hypotyreose og homocystein Forskning publisert i «Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism» kobler lavt folat status til hypotyreose.

Lav folat spiller en rolle i forhøyede nivåer av homocystein, høye nivåer av homocystein er ofte sett hos pasienter med hypotyreose. Lavt Stoffskifte – Berg og dalbane diagnosen.

Lavt stoffskifte ( hypotyreose ) – symptomer.