Innlagt vann på hytta

Vannpumpe og Husvannverk fra Metabo, Vi tilbyr også tilbehør og reservedeler. PRAKTISK MED VANN PÅ HYTTA: Når vannet først er på plass, er det veldig kjekt å ha.

Det beste alternativet når det kommer til trygg og forutsigbar tilgang på vann gjennom hele året, er å bore en brønn slik at du får en grunnvannsbrønn. Brønnboring er imidlertid en ganske dyr investering, ettersom du først trenger et firma til å foreta selve brønnboringen, og deretter rørlegger som kan legge rør fra brønnen til hytta.

En vanlig felle mange går i, sannsynligvis for å spare penger på brønnboringen, er å ikke grave dyp nok brønn når de først er i gang. Da risikerer man at brønnen tørker ut, for eksempel i tørkeperioder som om sommeren. En brønn bør gå 80–1meter ned for at den skal være dyp nok.

Det koster, men det er bedre å være sikker på at brønnen er dyp nok til å fylle behovene dine gjennom hele året. See full list on hytte. Regnvann er en ressurs som kan utnyttes til å få innlagt vann på hytta. Det er imidlertid en god del ting du bør være oppmerksom på før du går for en slik løsning.

For det første bør det naturligvis være jevnlige regnfall i området hvor hytta ligger, slik at du ikke risikerer at du går tom for vann. Et annet moment ved å benytte seg av regnvann fra sisterne, er at forurensningsfaren er svært stor.

En har svært lite kontroll over hva vannet er i kontakt med før det havner i sisternen, i tillegg til at det lett kan samle seg forurensning i selve sisternen som insekter, løv, jord og avføring fra fugler. Derfor er det spesielt viktig å ha installert et godt filter som kan ta innersvingen på eventuelle farlige bakterier som befinner seg i vannet. Det aller beste er å gå for et UV-filter, men dette krever strøm.

En annen mulighet er å pumpe vann fra en elv eller innsjø. Når det gjelder vannkvalitet kommer dette alternativet godt ut. Imidlertid er det noen forholdsregler man bør ta: Røret bør gå rett inn og ganske dypt ned i vannkilden.

På den annen side bør ikke røret gå for langt ned mot bunnen, ettersom det kan gjøre at det blander seg inn sand eller mudder i røret som kan forurense vannet. Med andre ord bør du holde deg unna grunne tjern når du ser etter en vannkilde. Mattilsynet anbefaler også at man helst holder seg unna elver og bekker, i hvert fall om det finnes bedre alternativer som en innsjø i nærheten.

Selv om det er bare din hytte som benytter seg av vannforsyningen du setter opp, krever de aller fleste kommuner at vannforsyningen rapporteres inn til dem. Grunnene til det kan være så mangt, men vanligvis må slikt rapporteres inn med hensyn til reguleringsarbeid i kommunen.

Gråvann, det vil si avløpsvann minus kloakk, regnes nemlig som forurenset vann og er noe man må søke om for å få lov til å slippe ut. Uansett hvilken løsning du går for, bør du installere et vannfilter i forbindelse med vannforsyningen for å sikre at vannet er så rent som mulig når det kommer i springen. Først og fremst er en grei huskeregel at filteret bør plasseres ved tappestedet, ettersom det gjør at man slipper å klore vannet i prosessen.

Det har stor påvirkning på kvaliteten på vannet du får i springen på hytta. Dessuten er det viktig å skifte ut filteret med jevne mellomrom, spesielt om du mistenker at vannkilden du bruker er av det mer forurensede slaget. Hvis du slurver med å skifte filteret risikerer du rett og slett at det får motsatt effekt og at det danner seg en kultur i filteret som gjør at det bidrar til å forurense vannet ytterligere.

Les også: Slik får du TV på hytta Om du har tilgang til strøm i nærheten av der filteret skal plasseres, er det beste og tryggeste valget å gå for et UV-filter i tillegg til membranfilteret. Det tar knekken på de minste mikroorganismene i vannet, som også kan være de farligste, ved å belyse vannet med ultrafiolette stråler. Som nevnt krever dette imidlertid strøm – minst volt.

Uansett er det sterkt anbefalt at man har en eller annen form for filterløsning i forbindelse med vannleveransen til hytta – spesielt dersom du har barn som drikker vannet. Dersom du ikke har tilgang på filter kan du enten velge å klore vannet eller koke det.

Her er det også svært lett å dosere feil. Kommunen vil stille krav til renseløsning. Men enkelte kommuner krever at også hytter uten innlagt vann skal rense gråvannet. Ved å lage en filterkum kan du effektivt rense avløpsvannet før det går i grunnen.

Etter ekstreme tørkesomre han det hende at grunnvannet enkelte steder synker så mye at brønnen blir permanent tørr. Grunnvannsnivået varierer fra sted til ste men det kan utnyttes både i fjell og løse masser.

Grunnvannet tilhører eieren av den grunn vannet befinner seg i eller under. Når du skal finne vann, kan du selvfølgelig prøve deg med ønskekvisten, men sannsynligvis er det sikrere å ty til proffene. En borebrønn i fjell er ofte eneste mulighet dersom man ønsker å benytte grunnvann som vannforsyning til hytter.

Innlagt vann på hytta

Ikke minst derfor kan det være en fordel at flere går sammen. Da reduseres naturlig nok også kostnadene. I løsmasser kan du grave deg ned til vannet, mens det må bores i fjell og harde masser.

Dybden varierer med de geologis. Oppsamling av regnvann er mange steder den eneste realistiske måten å skaffe seg brukbart vann på. Vanligvis samles vannet i cisterner (tanker) fra taket på hytta. Torvtak er uegnet og impregnerte takbord kan gi giftstoffer i vannet.

Takstein, skifer, metallplater, shingel og takpapp er derimot godt egnet, men regnvann samlet i cisterne skal uansett ikke drikkes. Fordi takvann vil føre med seg planterester, sot og annen forurensning, må cisternen utstyres med filter som kan plasseres foran eller ved uttaket. Det beste er å plassere et grovfilter foran cisternen og et finfilter foran drikkevannsuttaket.

Et takvannsfilter er et filter som fjerner partikler i regnvannet. Det rensede vannet er egnet som bruksvann. Skal vannet brukes som drikkevann, bør det renses ytterligere. Mellom filterdukene fylles medfølgende skjellsand.

Plassering:Cisternen kan graves ned under eller ved hytten, eller du kan plass. Kommunal vannforsyning er vanligvis basert på store overflatevannkilder, men disse er nesten alltid beskyttet og behandlet mot forurensning som kan føre til smitte og sykdom. Grunne innsjøer og tjern er dårligere sikret mot forskjellig slags forurensning fordi volumet er mindre, uttynningsfaktoren dårlig og temperaturen mer ustabil.

I elver og bekker kan vannet ha svært varierende kvalitet på grunn av skiftende volum og tilfeldig forurensning. Direkte vanninntak fra en elv eller bekk bør legges på et sted med jevn, stabil vannføring hvor bevegelsene i vannet er så langsomme at de største partiklene legger seg på bunnen og ikke fanges opp i vannledningen. Beiteområder for husdyr rett ovenfor kilden er fy-fy. Inn i hytta:Dersom du er sprek og litt nostalgisk anlagt, bærer du kanskje vannet inn i bøtter.

Men hvis du ønsker å bruke tid og krefter på annet enn vannbæring finnes det. Varmt vann er ikke noe problem så lenge du har strøm.

Innlagt vann på hytta

Oppvarming av vannet er for energikrevende til at det vil være aktuelt med hjelp av et solstrømsanlegg. Men du må ha 2volts anlegg.

Løsningen blir derfor å varme vannet ved hjelp av en gassvarmer. Selve kummen kan du lage selv eller kjøpe ferdig. Alle som ønsker innlagt vann på hytta må søke om utslippstillatelse for gråvann som slippes ut.

Fyll hele kummen med løs Leca, som har meget god renseeffekt. Alle avløpsrør som munner ut i rensekummer, må ha fall uten bukter.

Hvis ikke, kan det samle seg gråvann som fryser og gir frostskader, eller som avleirer seg og etter hvert tetter røret. Ta kontakt med en lokal rørlegger for å høre hvilke anlegg og leverandører de har erfaring med. Dette omfatter også service og slamtømm. Norge har godt drikkevann, men ikke alle kilder er like rene.

Statens Institutt for Folkehelse har utgitt kvalitetsnormer for drikkevann. Selv om vannet smaker godt og ser rent ut, kan det være forurenset.

De eneste indikatorene vi har på forurenset overflatevann uten å teste vannet er lukt, smak og utseende. Den vanligste årsaken til slike problemer er for stort innhold av humus eller andre organiske stoffer som gir vannet en «råtten» smak og lukt.

Vil du være på den sikre siden, tar du en vannprøve. Du kan utføre en rekke forskjellige prøver, og kjøpe «pakkeløsninger» på et laboratorium, på apoteket eller hos en rørlegger. Filtrere og rense drikkevann.

Mange mindre drikkevannskilder på hytter er forurenset av humus og andre fremmedlegemer. Du oppfatter deg kanskje som handy og ønsker å gjøre dette selv.

Enkle installasjoner kan du sikkert klare, men uansett vil det være fornuftig å ta kontakt med lokale rørleggere: De kan gi deg tips og rå og vet dessuten hva den aktuelle kommunen krever. I alle hytter med innlagt vann kreves det rørleggerinstallerte vannrør, avløp etc. Det finnes et stort utvalg av sanitærutstyr, tappearmaturer, dusjkabinetter osv. Mye av dette utstyret er meget anvendelig, lett å montere og er tilpasset de spesielle forholdene du har på en hytte.

Som en hovedregel bør sanitærinstallasjoner monteres av en rørlegger. Lekkasjer i vannanlegg kan gi stygge råteskader på en hytte!

Dersom en slik skade skyldes slurvet eller mangelfull installasjon, er det vanskelig å få forsikringsselskapet til å dekke utbedring av skaden. Permanente vannanlegg må frostsikres, slik at de ikke fryser i stykker om det blir stående vann i rørledninger, pumpe eller tappekraner i den kalde årstiden. Generelt er det i frostmånedene tryggest å tappe alle vannsystemer før du forlater hytta. Isolering og frostsikring av vannledninger er relativt komplisert, om det skal fungere skikkelig.

Det anbefales derfor å kontakte en fagperson for å få dette forsvarlig utført. Dersom oppvaskkum eller servanter har vannlås, vil det alltid bli stående vann i denne, selv om resten av anlegget er tomt. Hell litt frostvæske i vannlåsen før du forlater hytta, så er du sikret mot at den skal fryse i stykker. Vann kilden må man ha enten i form av vannsisterne, brønnvann, nærliggende innsjø eller vannkran i nærheten av hytta.

Betegnelsen på innlagt vann er pr. For å unngå innlagt vann må vannet bæres over dørterskelen. Håper dette er svar godt nok.

Ved hjelp av dette systemet kan du få rennende vann i springen og en vannkomfort tilnærmet den du er vant til hjemme – selv uten innlagt vann, strøm eller noen form for kommunal tilknytning. Installasjonen kan du gjøre selv. Velg mellom system for bruk i hytter med strøm (230V løsning) eller for hytter med solcelleanlegg (12V løsning). Rennende vann i springen og en vannkomfort tilnærmet den du er vant.

Hurtig oppvarming av vann enten du har strøm på hytta eller ikke. Innlagt strøm men ikke innlagt vann For deg med innlagt 2volt strøm på hytta, men ikke innlagt vann, finnes det selvfølgelig også løsninger for å få tatt en varm dusj.

En enkel og kreativ løsning kan være å anskaffe seg denne 2volt vannvarmeren, en nedsenkbar pumpe og selvfølgelig et dusjkabinett, garnityr og armatur. For å sikre mot skader, sjenernde farve på sanitæranlegg og sikre høy vannkomfort kan det være nødvendig med filter. Grått og sort Når man skal ha innlagt vann bør man ta kontakt med.

Vannkomforten i hytta trenger derimot ikke å bli noe dårligere av den grunn, dere kan fint ha et innvendig vannsystem som distribuerer vannet rundt til dusj, kjøkken, servanter osv. Mangel på innlagt vann er imidlertid ingen hindring for å kunne ta seg en varm dusj på hytta. Vi selger mye av vår vannsystempakke som består av en varmtvannsbereder, en sekslitersbeholder og en pumpe, pluss en pakke med alle rørtilkoblingene man trenger.

Systemet er enkelt å tilpasse og vil gi deg økt komfort og velvære. Vann på hytta gir store muligheter, men kan også gi bekymringer. Hyttespesialisten ønsker at du skal ha det bra på hytta. Er hytta lite brukt i vintersesongen, må du sørge for at vannet ikke fryser i rørene og forårsaker skader på rør og utstyr.

Her spyles doen med vann, men det trenger ikke å være innlagt vann. Det finnes flere vannsystemer tilgjengelig som gjør jobben uten tilkobling til kommunalt vannsystem. Toalett med vannspyling krever ellers at hytta har solcellepanel eller innlagt strøm, avhengig av modellen du kjøper. Denne hytta har verken offentlig vann, kloakk eller strøm.

Men hytta har likevel innlagt bad med dusj og badstue, vannklosett, kaldt og varmt vann i kranene og 2V strøm i veggkontaktene. Hytta oppvarmes med peis eller fjernstyrt parafinovn. På grunn av en kompakt utførelse kan varmere plasseres mer hensiktsmessig, hvor som helst nære brukerstedene.

Innlagt vann på hytta

På vegg, i ba kjøkken, tilstøtende rom osv.