Medisinkurs trondheim

Reserver ditt Hotell i Trondheim online. Som medisinstudiet ved NTNU vil du studere de første to studieårene i Trondheim sammen med resten av kullet på 1studenter. Fra tredje studieår vil det være mulig å fortsette medisinstudiet ved NTNU Link Levanger.

Link har studieplasser som du kan søke deg til helt frem til våren i andre studieår. Har du ansvar for opplæring i legemiddelhåndtering i din kommune eller bedrift? Da er du kommet riktig. I denne kursoversikten finner du medisinkurs innen legemidler og medisinsk behandling over hele landet!

Dette elæringskurset i legemiddelhåndtering må gjennomgås av helsefagarbeidere o. Stavanger kommune – enten som grunnkurs eller som repetisjonskurs. Redaksjonen bak Norsk Elektronisk Legehåndbok (moderverket til NHI) har laget praksisrelaterte, problembaserte kurs i legemiddelhåndtering ( medisinkurs ). Kursene er tilpasset ulike grupper i pleie og omsorgsektoren – sykepleiere, vernepleiere eller helsefagarbeidere.

Medisinkurs trondheim

E-læring er den enkleste måten å holde seg faglig oppdatert på – fleksibelt, rimelig og effektivt. Kursene fra Norsk Helseinformatikk er godkjent av Legeforeningen og Sykepleierforeningen.

Gjennom tekst, video og nedlastbare lydfiler vil du få stoffet presentert på en lettfattelig måte. Nettløsningen er utviklet som en støtte for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere som deltar i medisinkurs.

Den kan også benyttes som selvstudium for deg som ønsker en faglig oppdatering. Velkommen til dette e-læringskurset i legemiddelhåndtering. Medisinkurs gjennom kommunen. Hvordan er eksamen?

Medisinkurs trondheim

Av Anonym bruker, 12. Jeg visste ikke helt hvor jeg skulle plassere denne tråden, men forhåpentligvis vil noen svare meg Jeg er utdannet helsefagarbeider og hver år skal hjelpepleiere og helsefagarbeidere som deler ut medisin gjennom et kurs om legemiddelhåndtering.

Etter et to-dagers kurs skal man opp i eksamen. Lær om sykdommer og hvordan du behandler og forebygger disse ved profesjonsstudiet i medisin ved UiT. Forskning og statlige tilsyn viser at det er omfattende mangler i medisinhåndteringen i tjenestene til personer med utviklingshemming. Svikten gjelder både på individnivå og på systemnivå.

Det er virksomhetsleders ansvar at virksomheten utfører legemiddelhåndteringen i samsvar med gjeldene regelverk, og at ansatte har kunnskap og kompetanse om legemidler og legmiddelhåndtering. Visma har kurssenter i Oslo, Bergen og Trondheim.

Her finner du informasjon om veibeskrivelse, parkering og overnatting. Les mer om våre kurslokaler. Vi skolerer hele Norge, kurs for kurs! For områdene Follo, Askim og Ski: Se people4you.

Kurs – Søk blant flere tusen kurs i alle kategorier. Landsdekkende oversikt med direkte tilgang til kurstilbydere både på bedrifts- og privatmarkedet. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er enestående med sine studietilbud i straffegjennomføring. Vi tilbyr også et bredt utvalg av kurs og konferanser, i tillegg til at det gjennomføres spennende forskings- og utviklingsarbeid innenfor kriminalomsorgsfeltet.

Landsomfattende oversikt over kurs! Ved å velge Kategori og Sted under, vil du finne det kurset som best passer deg best i forhold til emne, tid og lommebok.

Under meny-knappen “Selvbetjening” kan du: Bestille time, fornye resepter på fast medisin, skrive beskjed til legen og lese beskjeder fra legen. Helse- og legemiddeldirektoreatet kunngjorde nye forskrifter for legemiddelhåndtering 1. Du får grunnlag for å utføre administrative oppgaver og laboratorie- og assistansearbeid i helsesektoren. Offisiell norsk statistikk. Stendi er Norges største omsorgsaktør.

Vi driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, BPA, bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet. Grundige artikler om sykdommer, lidelser og andre helserelaterte tema – samt interaktiv symptomsjekker. KS står for kommunesektorens organisasjon.

Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. Harstad kommune letter på tiltak for organisert fritidsaktiviteter. Harstad drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter så lenge de følger nasjonale smittevernsveiled.

Medisinkurs trondheim

Slik loggar du inn. Du kan bruke BankI BankID på mobil, Buypass ID og Commfides e-ID for å logge inn til helsenorge. Kundetorg, fakta, kommuneplan og informasjon om tjenester.

Legemiddel, Frikort og eigendelar, Byte fastlege osv.