Smerter i nakken og hodepine

Ordet cervikogen betyr at man har med nakkeområdet å gjøre. Ved cervikogen hodepine har man klare holdepunkter for at smertene har opphav i nakken. Man antar at dette er den tredje mest vanlige formen for hodepine etter migrene og spenningshodepine.

Hvilke symptomer er vanlig ved cervikogen hodepine? Hodepinen er som oftest ensidig. Det kan kjennes i bakhodet, tinning og panne. Mange klager typisk over et trykk i panne og bak øynene.

Behandling her blir å normalisere nakkens bevegelse og jobbe opp spenninger i muskulaturen. Hverdagen kan være stressende, og mange av oss opplever ting som gjør at vi spenner oss i hverdagen.

Drikker du for eksempel nok vann hver dag? Hvis ikke kan du oppleve mye problemer me. See full list on praxisklinikkene. Dette er navnet på hodepinen som gjerne er assosiert med smerter i skuldre og nakke.

Typisk for denne hodepinen er at den oftest er sterkest bak i hodet og gjerne på en side. Det er smerter som er konstante og de fleste opplever det å bevege nakke og skuldre fører til at smertene blir verre og i verste tilfellene kan smertene sitte i opptil døgn.

Symptomene i seg selv kan være mange forskjellige, og det er gjerne disse som skiller de forskjellige diagnosene fra hverandre. Derfor er det viktig at du har en god oversikt over symptomer når du skal til legen slik at legen kan stille en så korrekt diagnose som mulig, for å sikre beste behandlingen. Andre symptomer som kan opptre samt.

Legen vil spørre deg inngående om de symptomer du opplever, så tenk over hvilke symptomer du har og hvilken styrke det er på symptomene. Er hodepinen akutt, opptrer den gjentagende eller er den kronisk?

Hvor sterk er hodepinen og hvor sitter den, framme i pannen eller bak i hodet? Hvordan vil du beskrive smertene, er det pulserende, stikkende, elektriske støt eller brennende? Kanskje på en av sidene? Jo mer nøyaktig informasjon du gir legen, jo riktigere diagnose.

Les mer om stive skuldre og hodepine her. Den kan fremprovoseres av nakkebevegelser eller trykk på strukturer i nakken. Man kan også oppleve smerter mot skulder og arm på samme side. Styrken varierer, men pasienter med denne type hodepine opplever normalt konstant smerte.

Anfallene kan vare i flere døgn. En kyndig behandler foretar en grundig anamnese og undersøkelse.

Overbelastninger av muskler og ledd fra ensidige belastninger over tid kan gi kroniske og vedvarende smerter fra na kkeregionen. Hvis du har nakkesmerter som har vart lengre enn noen dager, eller som gir nummenhet eller prikkende fornemmelser i armene, bør du søke kiropraktor for en grundig undersøkelse.

Diffuse, brennende smerter, oftest lokalisert på begge sider i nakken og skuldrene, ofte ledsaget av diffus hodepine. Akutt eller langsomt med gradvis innsettende symptomer.

Kan gi utstrålende smerter og nummenhet og prikking ut i hendene. Nedsatt aktiv og passiv bevegelighet ved alle nakkebevegelser. Balansen din er avhengig av sanseinformasjon fra øyne, balanseorganer og kroppens muskler og ledd.

De fleste årsakene til svimmelhet er heldigvis ufarlige. Disse diagnosene kan være krystallsyke (BPPV), betennelse på balansenerven, Menieres syndrom og nakkesvimmelhet (også kalt cervicogen svimmelhet). Dette systemet bidrar til å opprettholde balansen din gjennom en kontinuerlig strøm av tilbakemeldinger fra led sener og muskler til balansesentrene.

En skade av nakken, som for eksempel en nakkeslengskade vil kunne forstyrre dette systemet og etter hvert utvikle svimmelhet samt andre plager som nakkesmerter og hodepine. Man kan føle seg ustabil og ustø, og oppleve en gyngende og vaklende følelse. Svimmelhet er en følelse de fleste har erfart. Først må din behandler finne ut hvilken type svimmelhet du har.

Nevrologiske tester og undersøkelser for underliggende årsak for svimmelhet må utføres. Billeddiagnostikk kan være nyttig for utredning av nakken eller hodet for en mest mulig komplett utredning. En grundig undersøkelse av nakkens funksjon er alltid nyttig for de fleste pasienter med svimmelhet da hele eller deler av årsaken til problemet kan ligge der.

En kiropraktor, fysioterapeut eller annen ekspertise innen dette feltet vil vurdere bevegeligheten i leddene samt de omliggende bløtdelsstrukturene. Din NEMUS behandler vil fokusere på å gi deg effektiv og trygg behandling for å gjenopprette normal funksjon i de deler av nerve-muskel-skjelettsystemet som forstyrrer balanseapparatet.

Feilfunksjoner i nakken vil også kunne forsterke andre svimmelhetstilstander slik at behandling av disse kan være en viktig del av et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg ved svimmelhet. Det beste rådet for å forebygge balanseproblemer er aktivitet som stimulerer balanseapparatet samt muskel og skjelett systemet. På samme måte som muskulatur, skjelett og ledd er avhengig av aktivitet og trening må balanseapparatet holdes i aktivitet.

Ved å forbedre funksjonen av nakken og de relaterte strukturene i området rundt vil en kunne forebygge sjansen for å bli plaget med nakkesvimmelhet. Spesifikk trening for å bedre muskelstyrke og kontroll kan gjøre det bedre rustet til å unngå slike plager.

Smerter i nakken og hodepine

Hvis enkelte deler av balanseapparatet er skadet kan andre deler av systemet effektivt trenes opp for å kompensere for dette. Spør din NEMUS behandler om råd! Treningen må tilpasses graden av plager.

Nakkehodepine er oftest ensidig og smerten starter som regel i nakken med utstråling mot det ene øyet eller tinningen, der den er mest intens. Den øverste delen av nakken (den suboccipitale delen) har et unikt og omfattende innervasjonsmønster, som gir den et nært forhold til hjernestammen, ryggmargen, kranielle nerver og arteria vertebralis.

Smerter i nakken og hodepine

Det betyr at en rekke symptomer som kvalme, svimmelhet, hodepine, hode, nakke- og ansiktssmerter kan komme fra nettopp dette området. Cervikogen hodepine er hodepine som sitter på den ene siden av hodet, og der legene har klare holdepunkter for at smertene stammer fra beinstrukturer eller bløtvev i nakken. Ved behandling av cervikogen hodepine kan avspenning og fysisk aktivitet bidra til å forebygge anfall.

Nakkesmerter er ofte ledsaget av hodepine som oppstår som følge av spenninger i nakke og skuldermuskulatur. Dette kalles ofte spenningshodepine eller tensjonshodepine og kjennetegnes av trykkende smerter som stråler frem i pannen eller tinningen, eller legger seg som en «hette» over bakhodet. Begrepet «cervikogen hodepine», hodepine som skyldes dysfunksjon i nakken, er gammelt.

Barre (2) og Lieou (3) mente at denne type smerte skyldtes affeksjon av det sympatiske nervesystemet eller var av inflammatorisk natur. Hyppigst forekommer nakkesmerter hos kvinner, og det er økende hyppighet med alderen.

Nakken består av nakkevirvler med mellomvirvelskiver. Smertestillende og også migrenemedisin, hvis brukt feil, kan gi kronisk hodepine. Ved feil bruk av medisin mot hodepine kan medisinen som man opprinnelig brukte for å behandle hodepinen, selv gi eller vedlikeholde hodepinen.

Da oppstår hodepine så snart man forsøker å slutte med tablettene. Vi ser ofte at pasienten er motivert for øvelser mens de har smerter for så å miste interessen når de føler seg bedre. Har du smerter i nakken/ Det er viktig at man opprettholder god bevegelse i nakke og skulderbuene med jevnlige aktiviteter og øvelser. Dette kan være veldig smertefullt og kan gi nedsatt livskvalitet.

Kiropraktikk kan være svært effektivt mot spenni ngshodepine, migrene eller hodepine som oppstår i nakken. Smertene varierer ofte i intensitet og hyppighet.