Tømmerpriser furu

Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Svar: Prisene på tømmer varierer en god del avhengig av hvor i landet du holder til.

Tømmerprisen økte med prosent i 1. I gjennomsnitt fikk skogeierne 4kroner per kubikkmeter, noe som er kroner mer enn i 1. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 4kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2. På furu har det vært mindre endringer, forteller markeds- og produksjonssjef Hans Erik Røra i AT Skog. Tørket furu vil ha en vekt på noe over 5kg pr. Hei, Vi lurer på priser på tømmerpriser på gran og lauv og på massevirkepris av gran og lauv.

Skogavvirkning for salg Publisert 21. Viken Skog skal tjene penger for skogeier – ikke på skogeier! Månedlig avvirkning. I dag står det 2millioner kubikkmeter furu og 2millioner.

Beste tømmerpriser på år. Furu Prisoppgang per kubikk. Vi arbeider for økt verdiskaping, privat eiendomsrett og aksept for langsiktig og økonomisk forvaltning av naturen. Hogsten økte mest i Hedmark og Oppland.

Høye tømmerpriser i sommer. Dette gjelder både gran, sitka og furu. At skog tømmerpriser. Hvilke priser er det rundt om i landet på bjørk og furu nå til vedproduksjon?

Hva betaler dere per kubikk ferdig levert eks. Si gjerne hvor i landet du holder til også. Sammenlignet med 3. Massevirke av gran ble betalt med 2kroner og massevirke av furu med 1kroner.

Se alle tømmerprisene fylkevis i Norsk Skogbruk nr her. Stabile tømmerpriser. Sagtømmer av furu ble betalt med 4kroner, kroner mindre enn i april og kroner mindre enn i mai i fjor.

Her var oktober årsbeste måned med 4kroner, og i november var prisen 421. Også for furu har Hed­ mark høyeste volum og høyeste kubikkmeterpris i desember, med 4kroner, mot 4i november. Rakkestad har landets høyeste tømmerpriser. I Norden utgjør gran og furu de største tømmervolumene.

Både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere i 4. Planting av furu kan gi økt produksjon. Men naturlig foryngelse er både økonomisk fordelaktig og gir gode resultater. Dessuten gir det mer variasjon, både i skogbildet og i det genetiske materialet. Det skriver skogforskerne i denne artikkelen.

Tømmerpriser furu

Treindustrikonsernet Moelven leverer skurlast, konstruksjonsvirke, interiørprodukter, limtre, byggmoduler og kontorløsninger. Eksporterte en tredjedel av hogsten.

Tømmerpriser furu

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran gikk ned ti kroner fra august til september. For furu var nedgangen åtte kroner. Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 10.

Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver at tømmerprisen har vært rekordhøy i løpet av kvartalet, og at skogeierne i snitt fikk 4kroner per kubikkmeter med tømmer de solgte. Det er en økning på prosent fra i fjor.

Tømmerpriser furu

I august ble sagtømmer av gran betalt med 5kroner i gjennomsnitt for hele landet. I juli var prisen 50 og i august i fjor var den 462. For sagtømmer av furu er tallene 4kroner i august i år, 4i juli, og 4i august i fjor.

Selv om det er justeringer for de enkelte kvalitetene, har vi fått en samlet positiv verdiutvikling totalt sett for skogeierne i vårt område. Troms: 7mfuru tynningsvirke er tatt ut på Statskogs grunn i Målselv.

Virket skal kjøres til smelteverket i Finnfjord. Drifta har gått fint, forteller entreprenøren, men utkjøringa går trådt på bæresvake fylkesveger.

Hos Statskog i Målselv kommune har entreprenør i Vesterålen skogsdrift Stig Rognan drevet siden 12. Nytt sagtømmerreglement – gran.

Etter flere års testing og utprøving sør for Dovre er det nå klart for å ta i bruk det nye målereglementet for sagtømmer i vår geografi også.