Urinprøve leukocytter

Urinprøve – dette kan den fortelle deg. Utslag på protein, glucose, albumin, leucocytter, nitritt, ketoner eller blod kan gi mistanke om ulike sykdommer. Det er i første rekke nøytrofile granulocytter som utskilles i urinen. Leukocytter i urin er et tegn på betennelse i nyrer eller urinveier.

Granulocyttene inneholder esteraser som spalter estere som er impregnert i testfeltene på stiksen. Når du leverer inn en vanlig urinprøve hos legen undersøkes det om det er blo proteiner, sukker eller nitritt i urinen. En urinprøve kan gi nyttig informasjon om en rekke forskjellige tilstander.

Eksempel på hva som kan påvises er sykdom eller skade i urinveiene og nyrene, hormonell ubalanse i kroppen, diabetes eller andre mer sjeldne forhold. Bakterieinfeksjon i urinblære og eller urinveiene, vanligvis tarmbakterier. Staphylococcus saprofyticus forårsaker en firedel. Urinveisinfeksjon, nedre (cystitt, uretritt) eller øvre (pyelonefritt), er ingen smittsom sykdom.

Cystitt er ufarlig, men pyelonefritt kan gi nyreskade og føre til blodforgiftning. See full list on emetodebok.

Uten behandling vil cystitt vanligvis gi symptomer i et par uker og bakteriuri i et par måneder, eller komplikasjonen pyelonefritt. Har kvinnen i tillegg symptomer som feber, frysninger, flankesmerter, kvalme eller brekninger, tyder dette på pyelonefritt, altså en komplisert øvre urinveisinfeksjon. Opplysninger som gir mistanke om soi? Flankesmerter, feber, allmennsymptomer?

Tidligere urinveisinfeksjon? Pasienter med ukomplisert nedre UVI behandles på bakgrunn av sykehistorie og funn på urinstix. Vasking på forhånd er unødvendig.

Urinprøve leukocytter

Dyrking Urinanalyse er oftest unødvendig på grunn av høy pretest sannsynlighet for diagnosen. Klamydia (og mykoplasma) er en viktig differensialdiagnose blant unge, seksuelt aktive pasienter. Tenk på klamydia særlig ved typiske symptomer, men ingen utslag på urinstrimmel.

For klamydiatest benyttes den første porsjonen av urinen, mens for urinprøve til bakteriologisk undersøkelse ved UVI, brukes midtstrømsprøve hvor kjønnsleppene er trukket til side (for å unngå kontaminasjon). Kvinner som skal testes for både klamydia og ta bactus for UVI, bør ta vaginal pinneprøve (selvtest) og deret.

Partneren skal verken undersøkes eller behandles. Bare personer med plager for urinveisinfeksjon skal undersøkes.

Gravide kan ha urinveisinfeksjon uten å kjenne de normale symptomene som svie ved tissing, og veldig hyppig trang til å tisse uten at det kommer noe særlig urin. LPK, leukocytt-partikkelkonsentrasjon, hvite blodlegemer Indikasjoner Utredning og kontroll av infeksjoner, leukemier og tilstander med beinmargshemning, for eksempel ved bruk av cytostatika.

Urinprøve leukocytter

Se også Differensialtelling av leukocytter, maskinell. Prøvetaking EDTA-blod. Pasienten bør unngå fysiske anstrengelser og stress før prøvetakingen. Referanseområde – mnd: – 20.

Det står videre at mikroskopi av urinen ikke gir noen tilleggsopplysninger for bruken av urinstiks, at leukocytter har en god utslagsverdi (sensitivitet og spesifisitet er cirka prosent), og at en positiv nitrittest er ensbetydende med gram-negative staver når urinen har stått fire timer i urinblæren (spesifisitet prosent) (7). Blod kan også tyde på infeksjon, men det alene behøver ikke bety noe, for mange stiks er litt overfølsomme og gir litt for lett utslag på spor av blod.

Dette bleieinnlegget tar urinprøve. Det finnes andre produkter på markedet, men mens de kun registrerer nitritt og leukocytter. Du kan også enkelt teste deg for urinveisinfeksjon på egenhånd ved hjelp av en selvtest. Testen fungerer slik at du ved hjelp av en urinprøve der du dypper testpinnen i morgenurinen.

Positiv nitritt: urinveisinfeksjon. Urinstix er en undersøkelse der en papirstrimmel som er tilsatt kjemiske stoffer dyppes i urinen. Hvis det for eksempel er bakterier, blod eller sukker i urinen vil strimmelen skifte farge.

Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt. Var på laben etter selve legetimen, og skulle gå ut og vente på beskjed fra legen. Om litt kom hun fra laben ut med beskjed fra legen om at dette var OK. Fikk ingen nærmere forklaring.

Urinprøve leukocytter

Er det andre som har fått utslag, og hvordan ble det eventuelt fulgt opp? I bægeret skal man aflevere en såkaldt midt-stråle-urin. Midt-stråle-urin betyder, at første del af vandladningen lades i toilettet, herefter lades vandes i bægeret, hvorefter resten lades i toilettet.

Rent intermitterende kateter (RIK) anbefales utenfor sykehus. Som ved MSU skal den første urinen som kommer, kastes, før prøvebeholderen fylles. På sykehus skal sterilt intermitterende kateter (SIK) benyttes.

Prosedyre for prøvetaking fra KAD må da følges. Det er vanlig å registrere leukocytter i urinen til gravide, og i sammenheng med utflod hos kvinner. Nitrit finnes ikke vanligvis i urinen.