White spirit som tennvæske

Den er uløselig i vann, men er blandbar med mange andre organiske løsemidler. Helseeffekter Kort, direkte kontakt med hud er vanligvis ufarlig, men gjentatt eksponering kan gi tørr og oppsprukken hud med utslett ( dermatitt ). White spirit kan også brukes som avfettingsmiddel for metaller og rensevæske for tøy. Alle våre andre varehus har åpent som normalt. Tennvæske til grill kan ikke inneholde nesten hva som helst.

Siden produktet benyttes til matlaging, skal det være svært rent og godkjent av Mattilsynet til dette formålet. Om alle produktene som selges som tennvæske er det, er en annen sak.

Symptomer: Hoste, pustebesvær eller nedsatt bevissthet, er symptomer som krever sykehusinnleggelse. Fiktiv hendelse med barn som svelger white spirit. Akkurat da snur far på hodet, ser hva som skjer, og blir skikkelig redd: Innholdet i flaska er farlig å svelge. Oljebaserte produkter (f.eks. lampeolje, tennvæske, white spirit ): Gi noen spisesk eer flote, smeltet floteiskrem eller.

Lavaromatisk parfin og lavaomatisk white – spirit fra Shell har jeg ikke hørt klaging på. Farget parafin vil medføre noe avleiringer, enkelte får vondt i hodet når de bruker farget parafin. Noen sverger til Esso produkter andre bannlyser dette, her er faktisk problemet utvalget med mange lignende betegnelser. Produktnavn WHITE SPIRIT Artikkelnr.

Komponentnavn Hydrocarbons, C10-C1 n-alkanes,isoalkanes, cyclics, 2% aromatics EC-nr. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Bruksområde Oppløsningsmidler og fortynnere, generelt Bruk som frarådes Ingen. For tynning av olje- og alkydmaling etter malingsprodusentens anvisning.

For rengjøring av pensler og verktøy samt spesiell rengjøring. Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Uforenlige materialer Materialer som skal unngås Ikke kjent. Farlige nedbrytingsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO2).

JOTUN WHITE SPIRIT 1L Se alt fra JOTUN. Opprett ny ønskeliste Logg inn for å legge i ønskeliste. Går det greit å fjerne Fjerne skismøring med white spirit/ På produktbladet for white spirit -flasken jeg har stående står det: Velegnet til rensing av pensler, maleruller, fjerning av skismøring og flekker. Rengjør pensler og annet malerverktøy.

White spirit som tennvæske

Kan brukes til fjerning av flekker av olje, maling, fett o. Så langt tilbake som jeg kan huske har terpentin og white spirit vært to forskjellige ting, om enn løsningsmidler begge to. Jeg var voksen før jeg skjønte at det _fantes_ en naturlig terpentin som ikke var white spirit. Men lakken var orginal sa han.

Så fortalte han at i alle år hadde han vasket bilen med en dæsj diesel og white spirit i vannbøtta sammen vannet. Så vasket han bilen og tørket den grundig. Jeg så jo at bilen var blank og perfekt og som han selv sa var det som å ha nypolert bil hver gang han vaska den.

In households, white spirit is commonly used to clean paint brushes after use, to clean auto parts and tools, as a starter fluid for charcoal grills, to remove adhesive residue from non-porous surfaces, and many other common tasks. Descubre las mejores promociones. Comienza tu experiencia.

Las mejores promociones. HMS-DATABLAD WHITE SPIRIT 1. Tjæralin White Spirit er for rengjøring og rens av malerverktøy. Desverre så havnet en klut med white spirit ved en feil i vaskemaskinen. Nå stinker det white spirit av ALT Noen tips om hvordan man kan få vekk lukten fra vaskemaskinen og klærne?

White spirit som tennvæske

Du er nå innlogget, men du må aktivere brukeren din med aktiveringslinken som vi sendte til deg før du får publisere tråden. Denne eposten utløper om minutter. Toftegaard sier at skirens har stoffer som gjør at skiene blir tørre og fine og som i motsetning til white spirit ikke etterlater seg en film på sålene som gjør det vanskelig å få på voksen. Men det gjør ikke noe at white spirit tørker sålen, du skal jo uansett sette på voks.

For å tynne malingprodukter ol. Det er gunstigere å tynne produktet med en vegetabilsk tynner, eks balsam terpentin, fordi denne har bedre penetreringsegenskaper, åpner porene og inneholder naturlige treoljer. Den brukes også som løsemiddel for farge, beis, lakk og lim, og brukes som brennvæske i spritapparater som for eksempel stormkjøkken, Primus og Fondue-brenner. Gjøco White Spirit er et rengjørings- og tynningsmiddel for oljebasert maling og lakk.

White spirit som tennvæske

Benyttes også til rengjøring av pensler og malerverktøy, til fjerning av oljesøl og skismurning m. Rødspriten fordamper hurtig og er raskt. Scanox White Spirit (mii-wcs) I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Andre farer som ikke fører: til klassifisering Ikke kjent.

Kan benyttes til tynning av White Spirit holdige produkter. Forebygging: Respons. Tekniske data: _____ Type: White Spirit med 17–22% aromatiske hydrokarboner. Om førstehjelp ved forgiftning, bitt og stikk, gasser, forgiftning av hund og katt, legemidler, mat og drikke, produkter og kjemikalier og rusmidler.

Norske Shell sender automatisk ut Sikkerhetsdatablad pr. Som med lamellparkett er også laminatgulvet bygd opp av flere sjikt.