Utvendig isolering av grunnmur

Utvendig isolering av grunnmur

Vil du legge nytt gulv, male veggene eller rehabilitere boligen din? Gratis befaring ved prosjektets oppstart. Med spesialprodukter fra Xypex fjerner du fukt og vannlekkasjer fra betong. Utgangspunktet bør være at dersom minst halvparten av isolasjonen ligger på utsiden av veggen kan man sløyfe dampsperren i vanlige tørre rom.

Utvendig isolering av grunnmur

Det bør heller ikke benyttes veggplater eller maling med stor dampmotstand. Hver kule er forseglet med en bitumenemulsjon.

Samtidig som platene også drenerer vann og slipper fukten igjennom er isoleringsevnen lik med all annen isopor, men platene blir likevel ikke fuktige. Utvendig etterisolering av murhus har høy vanskelighetsgrad og bør utføres av murer med erfaring med denne typen arbeid.

Det benyttes EPS-isolasjon eller hard steinullisolasjon. Vanligvis skal isolasjonen både limes og boltes til underlaget. På grunnmur under bakken bruker vi enten isodren eller hard isolasjon som Styrofoam eller Jackofoam, helst med fals for å unngå kuldebroer.

Veggene pusses med glassfiberarmert fiberpuss. På grunnmur over bakken foretrekker vi enten ferdige grunnmursplater med ferdig overflate, eller hard isolasjon som vi f. Utenpå monteres en kledningen som er godt luftet. Isolasjonssjiktet kan også monteres kontinuerlig ved at kledningen festes med lange skruer.

Dette er den enkleste og billigste løsningen, men innebærer risiko for fuktproblemer. Med utvendig isolering blir den eksisterende veggen varmere og dermed tørrere. Jackon grunnmursplater i XPS både isolerer og drenerer og er ypperlig til rehabilitering og kvalitetsheving av kjellervegg.

Produktmaterialets diffusjonsåpenhet tillater en naturlig fuktvandring innenfra og ut gjennom kjellerveggen. Men ser at det er forskjellige meninger om grunnmursplasten skal være innerst mot mur veggen eller utenpå isolasjonsplatene.

Utvendig isolering av grunnmur med noe som tilsvarer XPS i 5cm tykke plater. Innvendig eller utvendig/ Feil isolering av kjellere er et vanlig problem, og det kan føre til fuktskader og soppdannelse om du ikke gjør det riktig.

Mange tror isolasjonen skal ligge på innsiden av veggen, og at du kan isolere kjellervegger på samme måte som du isolerer yttervegger over bakken. Det gir også fare for kondens, og dermed sopp og råtedannelse på innvendige vegger.

Best utvendig Man kan fuktisolere både på innsiden og utsiden av grunnmuren. Den rekkefølgen ser det ut. Det ble gjort en grundig tilstandsanalyse av tømmerveggen.

På grunn av råteskader var man nødt til å skifte ut enkelte stokker. Ettersom veggen skulle etterisoleres på utvendig side, ble grunnmuren bygd noe ut.

Utvendig isolering av grunnmur

På denne måten ble det opprinnelige nivået mellom vegg og grunnmur beholdt. Grunnmur under bakken bør isoleres utvendig med minimum cm. Derfor vil vi sterkt anbefale å etterisolere grunnmur om du alikevel skal grave opp og drenere. Byggforskriftene har klare anbefalinger om dette.

Effektiv etterisolering og drenering av gammel grunnmur 15. Det finnes titusener av eldre eneboliger i Norge der dreneringen er gått ut på dato, og som også ville hatt godt av etterisolering.

Slik som denne gamle eneboligen i Drammen. Da den gamle grunnmuren skulle dreneres og isoleres, var blåsing av Leca det beste alternativet. Yttervegger av mur og betong kan utføres i mange ulike kombinasjoner.

Dette er forbundet med drensåpninger i bunnen av muren i stussfugene. Forblendingen skal fungere tilfredsstillende uten at luftspalten er spesielt ventilert. Rundt prosent mer.

Veggen havner da i innehusklima og holder seg tørr og varm. Isolering av vegger er et opplagt gjør det selv prosjekt. Du sparer mye penger på å isolere de kalde ytterveggene i huset ditt.

Her kan du få en oversikt over de forskjellige mulighetene som finnes når du skal i gang med isolering av yttervegg. Fuktisolering av grunnmur 01. Med et stadig våtere og fuktigere klima, kan vannskader fort bli et problem hvis ikke grunnmursjobben er gjort riktig.

Derfor har Ahlsell har et bredt utvalg av grunnmursprodukter som hindrer fukt og tåler årevis med høy belastning. Sintef anbefaler at så mye som mulig at isolasjonen legges utvendig, og minimum ⅓. Vet rom som er mer utsatt for fukt, som hvis du skal ha badstue eller vaskerom, anbefales minimum ⅔ utvendig isolering. Men det er ikke alltid like lett å få lagt isolasjon utvendig, og av diverse grunner kan det være vanskelig å komme til ytterveggen.

Effekt av etterisoleringstiltak nTakmot kaldt loft n3mm, totalt ca. U-verdi = (35) nYttervegg n1mm innv. Arrangørene håper at nye regler og standarder skal få flere til å ta fukt på alvor. Velkommen til viivilla.

Som medlem på viivilla. Vi i Villa – din tipser i villahverdagen. XPS brukes i konstruksjoner med høye krav til styrke, for eksempel til de deler av grunnmursålen som vil bli punktbelastet av bærende innervegger, åpne peiser eller lignende. Den brukes også der det er høye krav til fuktbestandighet, som for eksempel utvendig isolasjon på kjellervegg, telesikring (markisolasjon på utsiden av bygninger).

Isolasjonsmaterialer i grunnen utsettes for ekstreme fuktpåkjenninger og materialer som blir oppfuktet får redusert sine varmeisolerende egenskaper. Skal du male eller beise huset utvendig i år?

Vi behandler våre hus utvendig for å beskytte fasaden slik at den fortsatt er intakt og uten skader – og for at huset skal ha et pent utseende. En husfasade består som regel av husvegg, grunnmur, vindu- dør og detaljer.