Utvendig isolering av murvegg

Utvendig isolering av murvegg

Kostenloser Versand verfügbar. Man kan bruke en trekledning, platekledning eller en pusset kledningsplate. Utvendig isolering og murt forblending. Man kan mure en utvendig forblending av teglstein eller murblokker og fylle hulerommet mellom ny og gammel vange med isolasjon.

Det må være en luftespalte mellom den nye vangen og isolasjonssjiktet. Etterisolering av grunnmur mot terreng. Isolere murvegg mot terreng for å sikre en tørr kjeller uten fuktighet. Utnytt kjelleren til ekstra rom i huset.

Vi anbefaler at isolering av kjelleryttervegg skjer på utvendig side. Dette reduserer kuldebruer, samtidig som det gir en mer fuktsikker konstruksjon. Gamle hulmurer av tegl er en utfordring.

Ofte er det ikke anledning til å isolere utvendig på grunn av store fasadeendringer. Hvis ytre teglvange ikke er frostbestandig, kan innvendig etterisolering medføre sprekker i fasaden som følge av redusert uttørkingsevne. Teglets frostbestandighet må undersøkes før det etterisoleres innvendig. Isolering til yttervegg av mur og betong.

Yttervegger av mur og betong kan utføres i mange ulike kombinasjoner. Dette er forbundet med drensåpninger i bunnen av muren i stussfugene. Den er fuktsikker og enkel å arbeide med for den fingernemme selvbyggeren. Lettklinkervegger må slemmes eller pusses på begge sider, selv om det skal benyttes innvendig isolasjon.

Dette er den enkleste og billigste løsningen, men innebærer risiko for fuktproblemer. Med utvendig isolering blir den eksisterende veggen varmere og dermed tørrere. Husk dampsperren ved innvendig isolering av yttervegg!

Hvis du isolerer ytterveggene dine med innvendig isolering, er det veldig viktig at du har montert en dampsperre på den varme siden av isoleringen. Ellers kan du få problemer med fukt og mugg! Innvendig isolering av murvegger.

SINTEF Byggforsk 2. Gulner ikke – er diffusjonsåpen. Benyttes på fasader – vegger – piper – peis i tegl, puss og betong. Forbruk: Avhengig av underlagets sugeevne, 2-liter pr. Pakning: og liters boks.

Heute verkaufen und Geld verdienen. Bay ist für Sie da! Wir machen die Rückgabe einfach. Eldre murvegger bør etterisoleres fra utsiden.

Muren beskyttes dermed mot vær og temperaturforandringer, som gir en fuktsikker konstruksjon. Dessuten reduseres kuldebroer. Ved etterisolering fra innsiden reduseres varmetapet til veggen og dermed også veggens uttørkingsevne.

Derfor vil etterisolering i stor grad redusere utgifter knyttet til oppvarming. Kjellere blir ofte utsatt for dårlig luft som følge av mugg og råte. Dette er en naturlig konsekvens av fuktskader, noe som ofte skyldes dårlig isolasjon.

Utvendig isolering av murvegg

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Svært mange kjelleryttervegger er innvendig isolert, uten at det er tatt tilstrekkelig hensyn til. Dette er stemmer ikke og isolerer du feil er det fort gjort å få fuktskader.

Ved innvendig isolering hindrer du varmen i rommet å tørke ut fukt i murveggen, og om veggen ikke får puste gir det grobunn for både mugg og råte. Så langt det er mulig, bør du derfor legge så mye som mulig av isolasjonen på utsiden av kjellerveggen. Du sparer mer energi ved å etterisolere huset utvendig, enn ved å sette samme lag isolering på innsiden av veggene.

Utvendig isolering av murvegg

Rundt prosent mer. Veggen havner da i innehusklima og holder seg tørr og varm.

Til utvendig isolering av kjellerveggen kan man bruke drensplater av mineralull, ekspandert polystyren (EPS) med høy densitet, ekstrudert polystyren (XPS) eller skumglass. For raskere uttørking av veggen kan man benytte dampåpen isolasjon på utsiden, som steinull eller spesialkvaliteter av EPS. Jackon grunnmursplater i XPS både isolerer og drenerer og er ypperlig til rehabilitering og kvalitetsheving av kjellervegg.

Produktmaterialets diffusjonsåpenhet tillater en naturlig fuktvandring innenfra og ut gjennom kjellerveggen. Slemming kan brukes når murverket er jevnt murt, eller skal være under bakken.

Før du slemmer, må du fylle fuger og sår med mørtel.